Normbedrag maaltijd bedrijfskantine in 2021 hetzelfde

28 december 2020 | Door redactie

Het normbedrag dat een werkgever als belast loon moet behandelen voor een maaltijd in de bedrijfskantine bedraagt opnieuw € 3,35. Het bedrag is daarmee al sinds 2018 onveranderd.

Lees ook het nieuwsartikel Normbedrag kantinemaaltijd blijft onveranderd in 2022

In 2021 moet de werkgever voor een maaltijd in de bedrijfskantine € 3,35 tot het loon van de werknemer rekenen of aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Dit nieuwe normbedrag voor 2021 is opgenomen in de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 (pdf). Hiermee blijft dit normbedrag hetzelfde sinds 2018. Het maakt voor de maaltijd in de bedrijfskantine geen verschil of het gaat om een ontbijt, lunch of diner. 

Geen administratie per werknemer bij gebruik vrije ruimte

Als de werknemers een eigen bijdrage betalen voor de maaltijden, komt deze in mindering op het normbedrag. Het resterende bedrag mag daardoor niet lager dan nul worden.
Brengt de werkgever de maaltijden onder in de vrije ruimte? Dan hoeft hij deze niet per werknemer te administreren. Hij hoeft alleen de maaltijden van alle werknemers bij elkaar op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met het normbedrag. 

Maaltijden met zakelijk karakter blijven helemaal onbelast

Mogelijk heeft de maaltijd voornamelijk een zakelijk karakter (bijvoorbeeld bij overwerk of een zakelijke bespreking met klanten). In dat geval kan de maaltijd helemaal onbelast blijven. Voor de vergoeding van de maaltijd van de werknemer geldt dan een gerichte vrijstelling. De kosten van de maaltijd van klanten vallen onder intermediaire kosten.

Bijlagen bij dit bericht