Normbedrag maaltijden in 2017 naar € 3,30

19 december 2016 | Door redactie

In de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 staan de normbedragen voor 2017. Voor een maaltijd in de bedrijfskantine geldt in 2017 een normbedrag van € 3,30.

In uitgave 2 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (pdf) zijn onder meer de normbedragen voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen opgenomen. Zo moet uw organisatie per 1 januari 2017 voor maaltijden in bedrijfskantines (tool) € 3,30 tot het loon van de werknemer rekenen of onderbrengen in de vrije ruimte (tool). Dit jaar is dat nog € 3,25. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een ontbijt, lunch of diner.

Eigen bijdrage in mindering brengen

Als de werkgever de maaltijden onderbrengt in de vrije ruimte, is het niet nodig om de maaltijden per werknemer te administreren. Het is voldoende om de maaltijden van alle werknemers bij elkaar op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met het normbedrag.
Als de werknemers een eigen bijdrage betalen voor de maaltijden, komt deze in mindering op het normbedrag. Het resterende bedrag mag daardoor niet lager dan nul worden.