Normbedrag voor maaltijden per 2016 omhoog

31 december 2015 | Door redactie

Uw organisatie moet volgend jaar rekening houden met een normbedrag van € 3,25 voor maaltijden in een bedrijfskantine.

Recent heeft de Belastingdienst de tweede versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 gepubliceerd.  In deze brief zijn ook de normbedragen voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen opgenomen. Zo moet uw organisatie per 1 januari 2016 voor maaltijden in bedrijfskantines  (tool) € 3,25 tot het loon van de werknemer rekenen of onderbrengen in de vrije ruimte (tool). In 2015 was dat € 3,20. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een ontbijt, lunch of diner.

Maaltijden niet per werknemer administreren

Als de werkgever de maaltijden onderbrengt in de vrije ruimte, hoeven de maaltijden niet per werknemer te worden geadministreerd. Het is voldoende om de maaltijden van alle werknemers bij elkaar op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met het normbedrag. De eventuele eigen bijdrage van de werknemers komt  in mindering op het normbedrag.  Het totale bedrag mag daardoor niet negatief worden.