Normbedragen 2013 voor maaltijd op het werk

6 december 2012 | Door redactie

Als u werknemers een vergoeding wilt geven voor hun lunch in de bedrijfskantine, moet u dit altijd op de normale manier als loon belasten. Bij het verstrekken van zo’n maaltijd moet u een normbedrag tot het loon rekenen. In 2013 gelden nieuwe normbedragen.

Vergoedt of verstrekt uw onderneming maaltijden van werknemers, dan mag dit alleen onbelast gebeuren als de maaltijd een zogenoemd 'meer dan bijkomstig zakelijk karakter' heeft. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij overwerk, tijdens dienstreizen en bij zakelijke besprekingen met klanten buiten de werkplek. U mag dan de werkelijke kosten vergoeden of aansluiten bij de normbedragen die gelden voor maaltijden in bedrijfskantines.

Normbedragen maaltijden in 2013 omhoog

Is de maaltijd niet zakelijk, dan moet u bij verstrekking ervan een normbedrag tot het loon van de werknemer rekenen. En als u een bedrag vergoedt, vormt deze vergoeding ook belast loon voor de werknemer.
Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen moet u in 2013 een normbedrag van € 2,30 voor een ontbijt of koffiemaaltijd en € 4,45 voor een warme maaltijd bij het loon tellen. In 2012 zijn de bedragen nog respectievelijk € 2,25 en € 4,30. U mag er ook voor kiezen om over het normbedrag eindheffing toe te passen voor bezwaarlijk te individualiseren loon. U moet dan het tabeltarief hanteren. Een eventuele eigen bijdrage van werknemers voor de belaste kantinemaaltijd mag u altijd in mindering brengen op het normbedrag, maar niet verder dan tot € 0.

Onder WKR geen administratie per werknemer nodig

Onder de werkkostenregeling is er geen onderscheid meer tussen de verschillende soorten maaltijden. Voor alle belaste kantinemaaltijden geldt een vast normbedrag. In 2012 bedraagt dit normbedrag € 2,95, in 2013 wordt dit € 3,05. Als u de maaltijd als eindheffingsloon onderbrengt in de vrije ruimte, hoeft u de maaltijden niet per werknemer te administreren. Het bijhouden van een totaal aantal maaltijden van werknemers is voldoende.