Normbedragen 2014 voor kantinemaaltijd bekend

Als u uw werknemers een lunchvergoeding wilt geven, moet u de vergoeding van deze maaltijd als normaal loon belasten. Biedt u de maaltijd kosteloos aan, dan moet u voor deze verstrekking in principe een normbedrag tot het loon rekenen. De normbedragen voor 2014 zijn inmiddels bekend.

16 december 2013 | Door redactie

Het vergoeden of verstrekken van een maaltijd aan werknemers mag alleen onbelast plaatsvinden als de maaltijd een zogenoemd 'meer dan bijkomstig zakelijk karakter' heeft. Dit geldt bijvoorbeeld bij overwerk, tijdens dienstreizen en bij zakelijke besprekingen met klanten buiten de werkplek. U mag dan de werkelijke kosten vergoeden of aansluiten bij de normbedragen die gelden voor maaltijden in bedrijfskantines.

Voor de werknemer is de vergoeding belast loon

Als de maaltijd niet zakelijk is, moet u bij verstrekking ervan een normbedrag tot het loon van de werknemer rekenen. Vergoedt u het bedrag, dan vormt deze vergoeding ook belast loon voor de werknemer. Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen moet u in 2014 een normbedrag van € 2,40 voor een ontbijt of koffiemaaltijd en € 4,60 voor een warme maaltijd bij het loon tellen. Daarmee zijn de bedragen verhoogd, want in 2013 zijn deze nog respectievelijk € 2,30 en € 4,45. U mag er ook voor kiezen om over het normbedrag eindheffing toe te passen voor bezwaarlijk te individualiseren loon. U moet dan het tabeltarief hanteren. Een eventuele eigen bijdrage van werknemers voor de belaste kantinemaaltijd mag u altijd in mindering brengen op het normbedrag, maar niet verder dan tot € 0.

Geen onderscheid in maaltijden bij werkkostenregeling

De werkkostenregeling maakt geen onderscheid meer tussen de verschillende soorten maaltijden. Voor alle belaste kantinemaaltijden geldt één vast normbedrag. In 2013 bedraagt dit normbedrag € 3,05. In  2014 wordt dit verhoogd naar € 3,15 per maaltijd. Als u de maaltijd als eindheffingsloon onderbrengt in de vrije ruimte, hoeft u de maaltijden niet per werknemer te administreren. Het bijhouden van een totaal aantal maaltijden van werknemers is voldoende.