Normbedragen 2014 voor maaltijd op het werk

11 december 2013 | Door redactie

Wilt u werknemers een vergoeding geven voor hun lunch in de bedrijfskantine, dan moet u de vergoeding van deze maaltijd als normaal loon belasten. Biedt u de maaltijd kosteloos aan de werknemer aan, dan moet u voor deze verstrekking een normbedrag tot het loon rekenen. Onlangs zijn de normbedragen voor 2014 bekendgemaakt.

Het vergoeden of verstrekken van een maaltijd aan werknemers mag alleen onbelast plaatsvinden als de maaltijd een zogenoemd 'meer dan bijkomstig zakelijk karakter' heeft. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij overwerk, tijdens dienstreizen en bij zakelijke besprekingen met klanten buiten de werkplek. U mag dan de werkelijke kosten vergoeden of aansluiten bij de normbedragen die gelden voor maaltijden in bedrijfskantines.

Vergoeding is belast loon voor de werknemer

Is de maaltijd niet zakelijk, dan moet u bij verstrekking ervan een normbedrag tot het loon van de werknemer rekenen. En als u een bedrag vergoedt, vormt deze vergoeding ook belast loon voor de werknemer.
Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen moet u in 2014 een normbedrag van € 2,40 voor een ontbijt of koffiemaaltijd en € 4,60 voor een warme maaltijd bij het loon tellen. In 2013 zijn de bedragen nog respectievelijk € 2,30 en € 4,45. U mag er ook voor kiezen om over het normbedrag eindheffing toe te passen voor bezwaarlijk te individualiseren loon. U moet dan het tabeltarief hanteren. Een eventuele eigen bijdrage van werknemers voor de belaste kantinemaaltijd mag u altijd in mindering brengen op het normbedrag, maar niet verder dan tot € 0.

Eén vast normbedrag onder de werkkostenregeling

De werkkostenregeling maakt geen onderscheid meer tussen de verschillende soorten maaltijden. Voor alle belaste kantinemaaltijden geldt één vast normbedrag. In 2013 bedraagt dit normbedrag € 3,05, in 2014 wordt dit € 3,15 per maaltijd. Als u de maaltijd als eindheffingsloon onderbrengt in de vrije ruimte, hoeft u de maaltijden niet per werknemer te administreren. Het bijhouden van een totaal aantal maaltijden van werknemers is voldoende.