Normbedragen maaltijden en zakelijk rijden

22 januari 2015 | Door redactie

Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen moet u onder de werkkostenregeling (WKR) ook rekening houden met een normbedrag. Tot aan dat bedrag is een vergoeding of verstrekking onbelast. Dit geldt bijvoorbeeld voor zakelijke kilometers en maaltijden.

Net als bij de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen is er onder de WKR sprake van bepaalde normbedragen. Zo mag u aan werknemers voor zakelijke kilometers – inclusief woon-werkverkeer – maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Vergoedt u meer, dan moet u het meerdere tot het loon van de werknemer rekenen of in de vrije ruimte onderbrengen.

Elke maaltijd hetzelfde normbedrag

Ook voor maaltijden in bedrijfskantines is een normbedrag gedefinieerd. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine moet u € 3,20 tot het loon van de werknemer rekenen of in de vrije ruimte onderbrengen. Als u de maaltijden in de vrije ruimte onderbrengt, hoeft u ze niet per werknemer te administreren. Anders dan onder het oude regime geldt voor elke maaltijd hetzelfde normbedrag, het maakt dus niet meer uit of het om een ontbijt, lunch of diner gaat. Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor de maaltijden, kunt u die van het normbedrag aftrekken, zolang het bedrag niet lager wordt dan nul.

Werkelijke kosten onbelast vergoeden of normbedrag

Als u een maaltijd vergoedt of verstrekt die de werknemer heeft genuttigd tijdens dienstreizen, bij zakelijke besprekingen met klanten buiten de werkplek, tijdens werkzaamheden buiten de vaste werkplek, bij therapeutisch mee-eten of bij overwerk, hoeft u niets tot het loon te rekenen. U kunt de werkelijke kosten onbelast vergoeden of de vergoeding beperken tot het eerdergenoemde normbedrag voor maaltijden in bedrijfskantines.