Onbelast een tablet verstrekken onder WKR

7 juli 2014 | Door redactie

Voor uw werkgever wordt het aantrekkelijker om medewerkers een tablet te geven voor hun werk die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken bij een cursus of training. Voor het onbelast uitdelen van tablets en andere computerapparatuur ligt de grens in de werkkostenregeling (WKR) per 2015 namelijk niet langer op 90% zakelijk gebruik.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Werkgevers kunnen dan maximaal 1,2% van de fiscale loonsom gebruiken voor vergoedingen en verstrekkingen aan hun personeel. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën laten weten in een brief over de werkkostenregeling (pdf) aan de Tweede Kamer.

Vereenvoudiging van de WKR

Het onderscheid in de fiscale behandeling van computers, tablets en smartphones komt te vervallen om de uitvoering van de WKR te vereenvoudigen. Als uw medewerker een tablet nodig heeft voor zijn werk (bijvoorbeeld omdat hij een e-learningcursus doet), kan uw werkgever die per 2015 verstrekken zonder dat de werknemer er belasting over moet betalen of de tablet van de vrije ruimte snoept. U hoeft bij apparatuur namelijk geen rekening meer te houden met het privévoordeel voor de medewerker.

Maatregelen WKR in Belastingplan 2015

Om deze – en een aantal andere – vereenvoudigingen budgetneutraal te kunnen doorvoeren, daalt de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. De maatregelen worden uitgewerkt in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Het is de bedoeling dat ze per 2015 van kracht worden. Dan moet de WKR voor alle werkgevers van toepassing worden.