Ook in 2016 een bonus in de vrije ruimte

30 oktober 2015 | Door redactie

In de werkkostenregeling (WKR) wordt het gebruikelijkheidscriterium volgend jaar aangescherpt. Een logische vraag is dan of dit ook gevolgen heeft voor de onbelaste uitkering van een bonus tot € 2.400. Dit is niet het geval. Ook in 2016 mag u dit bedrag via de vrije ruimte van de WKR zonder aanvullende voorwaarden aan werknemers uitkeren.

De geplande verduidelijking van het gebruikelijkheidscriterium (tool) heeft geen gevolgen heeft voor de regel die nu in het Handboek Loonheffingen 2015 (tool) wordt genoemd. Dit heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs aangegeven. Het gaat om de bepaling over de gebruikelijkheidstoets van de WKR. In deze passage staat dat de Belastingdienst vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar in ieder geval als gebruikelijk beschouwt. De fiscus toetst tot dit bedrag dus niet of het wel echt om gebruikelijke voorzieningen gaat.

Regels hebben geen gevolgen voor doelmatigheidsgrens

In de Nota naar aanleiding van verslag over Overige fiscale maatregelen 2016 (pdf) geeft Wiebes aan dat deze zogenoemde doelmatigheidsgrens door de aangescherpte regels niet verandert. Dat betekent in de praktijk dat u ook een bonus tot € 2.400 per werknemer per jaar in de vrije ruimte kunt onderbrengen. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium is bedoeld om tariefarbitrage te voorkomen.