Parkeerplaats is niet altijd een werkplek

11 december 2014 | Door redactie

Onder de werkkostenregeling (WKR) gelden andere regels voor het parkeren op de werkplek. Het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen kunt u onderbrengen in de vrije ruimte. Alleen als de parkeerplaats is aan te merken als werkplek geldt er soms een nihilwaardering.

De verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 maakt dat het parkeren van een eigen auto bij het werk niet meer altijd onbelast kan. Sterker nog: in veel gevallen zal het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van deze parkeerruimte belast loon voor de werknemer vormen of ondergebracht moeten worden in de vrije ruimte. Onder de WKR geldt in 2015 namelijk alleen een nihilwaardering voor ter beschikking gestelde voorzieningen op de werkplek.

Voldoen aan voorwaarden voor werkplek

De ter beschikking gestelde parkeerplaats of parkeergarage bij het werk kan dus alleen onbelast blijven als deze aan de voorwaarden voor een werkplek voldoet. Dat betekent dat u arboverantwoordelijkheid moet hebben voor deze parkeerruimte. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor goede verlichting, het sneeuwvrij maken van de parkeerruimte en de beveiliging.
Als u geen arboverantwoordelijkheid heeft voor de parkeerplaats bij het werk – bijvoorbeeld omdat deze ligt in een parkeergarage in de buurt van de werkplek – moet u de kosten voor de parkeergelegenheid dus in de vrije ruimte onderbrengen of belasten bij de werknemer. Een vergoeding van deze kosten aan de werknemer is sowieso belast.

Autokosten voor rekening werkgever

Het gaat hierbij overigens alleen om de parkeervoorziening bij het werk voor werknemers die hun woon-werkverkeerkilometers met hun eigen auto afleggen. Voor een auto van de zaak zijn de regels anders. In dat geval komen de autokosten – inclusief parkeerkosten – voor rekening van de werkgever. Als een werknemer zelf voor het parkeren van zijn auto van de zaak bij de werkplek betaalt, schiet hij de parkeerkosten dus voor. Het zijn dan intermediaire kosten die niet belast hoeven te worden.