Personeelsfeest na studiedag onder de WKR

2 april 2015 | Door redactie

Voor de vraag of een externe activiteit belast is of niet, kijkt de Belastingdienst naar de invulling van het programma. Stel dat u bijvoorbeeld een studiedag afsluit met een bedrijfsfeest, dan ziet de fiscus de studiedag en het bedrijfsfeest in principe als verschillende activiteiten, waarvoor dus ook andere fiscale regels kunnen gelden.

Voor het beoordelen van een externe activiteit kijkt de fiscus naar de invulling van het programma. Bij een studiedag is het bijvoorbeeld duidelijk dat het gaat om een zakelijke aangelegenheid. Voor deze kosten geldt een gerichte vrijstelling onder de werkkostenregeling (WKR). Eventuele kosten voor de lunch en reiskosten horen bij die dag en kunt u daarom onbelast aan de werknemer verstrekken. 

Personeelsfeest heeft consumptief karakter

Geeft u aan het einde van de dag een feest, dan is dat echter een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter. Het zakelijke karakter ontbreekt hierbij, waardoor u de kosten tot het loon van de werknemer moet rekenen. Tot deze kosten horen bijvoorbeeld ook de kosten voor het lopend buffet en de consumpties. U kunt er ook voor kiezen om deze kosten als eindheffingsloon aan te merken en ten laste van de vrije ruimte te brengen.