Personeelslening voor woning mag onbelast

29 maart 2013 | Door redactie

Als u een werknemer een lening geeft voor de aankoop van een eigen woning, hoeft u het rentevoordeel niet tot zijn loon te rekenen. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs bevestigd naar aanleiding van Kamervragen.

In principe is elk voordeel dat een werknemer van uw onderneming krijgt belast loon, dus ook als u hem geld leent zodat hij niet naar een bank hoeft te stappen. Als u de werknemer een lager rentepercentage geeft dan hij bij de bank zou moeten betalen, moet u het rentevoordeel tot het loon van de werknemer rekenen. Voor de lening eigenwoning is echter een uitzondering gemaakt. Als de werknemer de lening gebruikt voor het aankopen of verbouwen van zijn eigen huis, mag dit – zowel onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen als onder de werkkostenregeling (WKR) – onbelast blijven.

Rentevoordeel van lening voor woning onbelast

De staatssecretaris heeft onlangs naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer bevestigd dat het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning onbelast is.
U kunt echter niet zomaar de lening aan de werknemer onbelast laten. Hiervoor is vereist dat:

  • de werknemer schriftelijk aan u aangeeft waarvoor hij de lening gaat gebruiken en welk deel van de lening voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking komt;
  • u deze verklaring van de werknemer in uw loonadministratie bewaart;
  • u in de loonaangifte aangeeft dat u het rentevoordeel niet heeft belast.

Rentevoordeel onderbrengen in de vrije ruimte

Verstrekt u een andere lening aan de werknemer (dus niet voor de eigen woning) dan mag u het rentevoordeel in de meeste gevallen niet onbelast laten. Onder de WKR kunt u het wel als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.