Prepensioencursus kan onbelast onder de WKR

1 mei 2015 | Door redactie

Uw organisatie mag een prepensioencursus onbelast vergoeden en verstrekken aan uw medewerkers. Onder de werkkostenregeling (WKR) geldt namelijk een gerichte vrijstelling voor deze kosten. Dit geldt echter niet als de cursus een meer recreatief karakter heeft.

Een prepensioencursus bereidt de werknemer voor op een volgende levensfase, het pensioen. Deze cursus is vergelijkbaar met outplacement. Bij outplacement gaat het om diensten en adviezen voor de werknemer zodat hij op zo kort mogelijke termijn een passende nieuwe werkkring kan vinden door het verbeteren van kennis en vaardigheden. Vergoedingen en verstrekkingen voor het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden zijn onbelast voor uw organisatie. Dat geldt dus ook voor een prepensioencursus.

Gerichte vrijstelling voor prepensioencursus

Onder de WKR geldt een gerichte vrijstelling voor deze prepensioencursus. Het voordeel is dat de vergoeding of verstrekking bij een gerichte vrijstelling niet ten koste gaat van de vrije ruimte van uw organisatie. De gerichte vrijstelling geldt echter niet als de cursus een recreatief karakter heeft. Dit is niet altijd even eenvoudig te beoordelen. Uw organisatie kan de cursus daarom laten beoordelen door de Belastingdienst, zodat er duidelijkheid bestaat over de fiscale behandeling.
Geldt de gerichte vrijstelling niet, dan is de vergoeding of verstrekking loon voor de werknemer. U kunt dat loon wel als eindheffingsloon aanwijzen en ten laste van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom van de organisatie brengen. De vergoeding of verstrekking is dan toch onbelast voor de werknemer. Uw organisatie betaalt alleen 80% eindheffing voor zover de vrije ruimte na afloop van het jaar overschreden is.