Reactie staatssecretaris op Kamervragen gezonde lunch

17 juni 2024 | Door redactie

In reactie op Kamervragen geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat het Hoge Raad-arrest over toepassing van de gerichte arbovrijstelling op gezonde lunchmaaltijden, alleen ziet op de situatie van vóór 2022. Sindsdien geldt de vrijstelling alleen voor verplichte arbovoorzieningen en dat is een gezonde lunchmaaltijd niet.

Demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft geantwoord op Kamervragen over de uitspraak van de Hoge Raad dat een gratis gezonde lunch onbelast is te verstrekken. Hij geeft onder meer aan dat de regels per 2022 zijn verduidelijkt en de vrijstelling sindsdien alleen geldt bij verplichte arbovoorzieningen. Hier valt het verstrekken van een gezonde lunchmaaltijd niet onder. Het ministerie van Financiën is momenteel bezig met de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR), inclusief de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. 

Vrijstelling niet met terugwerkende kracht toe te passen

De staatssecretaris verwacht niet dat na het arrest meer werkgevers zich zullen melden voor een teruggaaf van loonbelasting voor het verstrekken van gezonde lunchmaaltijden. Onlangs lichtte de Belastingdienst in een bericht de gevolgen van het arrest toe. Een werkgever kan de gerichte vrijstelling niet met terugwerkende kracht toepassen op gezonde lunchmaaltijden die hij vóór 2022 heeft vergoed of verstrekt. Behalve als de afdracht van loonheffingen daarvoor op 24 mei jongstleden nog niet onherroepelijk vaststond, maar dat zal in de praktijk nauwelijks voorkomen.  

Wat is de definitie van een gezonde maaltijd?

Desgevraagd geeft de bewindsman aan dat er een aanpassing van regelgeving nodig is om alle voorzieningen die werkgevers treffen voor de gezondheid van hun werknemers, gericht vrij te stellen. De vraag die volgens hem eerst gesteld zou moeten worden is of dit wenselijk is. En zo ja, hoe ver deze vrijstelling dan zou moeten gaan en wat redelijk is. Een ‘gezonde maaltijd’ is bijvoorbeeld erg lastig te definiëren. 

Normbedrag kantinemaaltijd 2024

Een werkgever kan onder de huidige regels van de werkkostenregeling (WKR) de vrije ruimte inzetten voor het onbelast verstrekken van gezonde lunchmaaltijden. Bij overschrijding betaalt de werkgever over het meerdere 80% eindheffing. Daarnaast geldt in de loonbelasting voor maaltijden een normbedrag. Voor een lunch in de bedrijfskantine kan de werkgever in 2024 € 3,90 tot het loon van de werknemer rekenen of aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Het maakt niet uit of het drie boterhammen met kaas en een glas melk zijn of salades, groentesmeersels, gegrilde groenten of verse soep met brood, aldus de staatssecretaris.