Sportief bijdragen kan fiscaal vriendelijk

5 mei 2014 | Door redactie

Zijn er in uw onderneming werknemers die meedoen aan een sportieve fondsenwervingsactie zoals de Alpe d’HuZes of Roparun, dan kunt u als werkgever ook een duit in het zakje doen. U stelt bijvoorbeeld tijd beschikbaar of draagt bij aan de reis of het verblijf van de sportieve werknemers.

Als werknemers van uw onderneming zich inzetten voor een goed doel door mee te doen aan een sportieve fondsenwervingsactie, kunt u hen op verschillende manieren ondersteunen:

  • Door rechtstreeks aan het team van uw werknemer een bijdrage te geven. Er is dan geen sprake van een loonvoordeel voor de werknemer, dus zo’n bijdrage kan onbelast plaatsvinden.  
  • U verzorgt zelf de maaltijden en het verblijf van de werknemer tijdens de activiteit of één van beide. U kunt bijvoorbeeld een camper of touringcar ter beschikking stellen.
  • U kent bijzonder verlof toe en zorgt er op die manier voor dat de sportieve prestatie niet ten koste gaat van het vakantiesaldo van de werknemer.
  • U geeft uw individuele werknemer een vergoeding.

Individuele vergoeding in de eindheffing

Als u individuele werknemers een vergoeding wilt geven voor de sportieve prestatie, dan moet u die vergoeding tot hun loon rekenen of betrekken in de eindheffing. Het is namelijk alleen mogelijk om een onbelaste vergoeding voor reis en verblijf te geven als de werknemer hier geen privévoordeel van heeft en er sprake is van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Als een werknemer zelf het initiatief neemt deel te nemen aan het evenement, is het de vraag of dit het geval is.

Onderbrengen in vrije ruimte werkkostenregeling

Als de werkkostenregeling al is ingevoerd in uw onderneming, mag u de vergoeding onderbrengen in de vrije ruimte. Op die manier is de vergoeding voor de werknemer in ieder geval onbelast. Uw onderneming is geen 80% eindheffing verschuldigd, zolang u op jaarbasis de vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom niet overschrijdt.