Transitiekosten vormen loon voor de WKR

31 juli 2015 | Door redactie

De transitievergoeding die uw onderneming aan een werknemer betaalt, kan worden verminderd met de transitie- en inzetbaarheidskosten die u voor de werknemer heeft gemaakt. Hoe u deze kosten volgens de werkkostenregeling moet behandelen, hangt af van de omstandigheden.

Uw onderneming mag transitiekosten en inzetbaarheidskosten die u voor een werknemer heeft gemaakt, in mindering brengen op de wettelijke transitievergoeding die u hem bij onvrijwillig vertrek na twee jaar moet betalen. Voorwaarde is wel dat de werknemer hier schriftelijk mee heeft ingestemd voordat u de kosten daadwerkelijk maakte.

Soms geldt gerichte vrijstelling, nihilwaardering of normbedrag

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten kwalificeren als vergoedingen aan de werknemer en voor de werkkostenregeling dus als loon. Het is mogelijk dat op dit loon een gerichte vrijstelling, nihilwaardering of normbedrag van toepassing is, maar dit moet u van geval tot geval bekijken. U kunt deze vraag ook aan de Belastingdienst voorleggen. Daarnaast kan de fiscus duidelijkheid scheppen over de vraag of u deze kosten moet behandelen als loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking.