U mag weer meedenken over de WKR

22 maart 2013 | Door redactie

Een nieuwe internetconsultatie over de werkkostenregeling (WKR) moet vaststellen of er wel voldoende draagvlak is voor verdere verbeteringen en vereenvoudigingen van de WKR. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs bekendgemaakt.

U las in het bericht ‘WKR is ook in 2014 nog niet verplicht’ al dat staatssecretaris Weekers de werkkostenregeling pas verplicht wil stellen nadat deze administratief en uitvoeringstechnisch vereenvoudigd is. Onlangs heeft hij zijn verkenning ‘Aan het werk met de werkkostenregeling’ naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin een aantal mogelijkheden op een rijtje staan voor zulke vereenvoudigingen.
Daarbij draait het steeds om de vraag wat er tot het loon gerekend moet worden en hoe uitzonderingen daarop vorm krijgen. Vooral gemengde kosten – voor middelen die zakelijk en privé gebruikt worden, zoals een telefoon of een printer op de thuiswerkplek – leiden vaak tot discussies.

Zaken die nodig zijn voor werk, mogen volledig onbelast blijven

Een mogelijke oplossing voor deze problemen is volgens de verkenning de invoering van het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium. Dit betekent dat u de zaken die uw werknemers nodig hebben voor hun werk voortaan volledig onbelast mag vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Het doet er dan niet meer toe of de werknemer de voorziening ook privé gebruikt.
Dit zou de behandeling veel eenvoudiger maken, omdat u nu het privégebruik wel vaak tot het loon van de werknemer moet rekenen of in de vrije ruimte moet onderbrengen. Aan de andere kant geeft deze werkwijze u veel minder zekerheid over welke zaken u wel en niet onbelast mag laten.

Wat vindt u van de open norm van het noodzakelijkheidscriterium?

Daarom wordt in de consultatie – die naar verwachting volgende week online komt – expliciet aan werkgevers en de fiscale adviespraktijk gevraagd wat zij van zo’n open norm zouden vinden. In Weekers' verkenning is ook nog aandacht voor de administratieve knelpunten binnen de WKR en mogelijke oplossingen daarvan. Ook hierover kunt u in de consultatie uw mening geven. Weekers wil de resultaten van de consultatie nog vóór de zomer met de Tweede Kamer bespreken, zodat hij op Prinsjesdag met concrete voorstellen kan komen.