Uit goed fatsoen via de vrije ruimte verstrekken

26 augustus 2015 | Door redactie

Bij bepaalde soorten loon is uw organisatie moreel verplicht om deze ten laste van de vrije ruimte te brengen. Het is niet verboden om bijvoorbeeld een kerstpakket bij de werknemer te belasten, maar in de praktijk kunt u het eigenlijk niet maken.

U mag ervoor kiezen om de waarde van geschenken aan het personeel en bedrijfsuitjes bij het loon van de werknemer te tellen en normaal te belasten, maar als goed werkgever zult u dit in de praktijk niet snel doen. U bent als het ware moreel verplicht om deze verstrekkingen – die u niet onbelast kunt uitdelen – in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onder te brengen.

Aanwijzen voor vrije ruimte voorgeschreven door cao

Daarnaast kunnen afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst u tot gebruik van de vrije ruimte dwingen. Als de cao de werknemers bijvoorbeeld een belaste vergoeding of verstrekking netto toezegt, zult u die vergoeding of verstrekking als eindheffingsloon moeten aanwijzen om deze afspraak te honoreren.
In het nieuwsartikel ‘Verplichte vergoedingen voor de vrije ruimte’ las u al over een aantal vormen van loon die uw onderneming echt via de vrije ruimte móét belasten.