Vergoeding coronatest kan onbelast blijven

Als een werkgever een vergoeding voor een coronatest aanwijst als eindheffingsloon, kan een gerichte vrijstelling gelden als er wordt voldaan aan de voorwaarden van een arbovoorziening. De werkgever kan de test dan onbelast vergoeden.

26 november 2020 | Door redactie

Voor arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Hieronder valt ook een geneeskundige keuring in het kader van preventie- en verzuimbeleid, waaronder de corona(snel)test. De arbovoorzieningen moeten – naast de voor de gerichte vrijstelling benodigde aanwijzing als eindheffingsloon – wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. 
  • De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk).
  • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen. 

Niet voldaan aan de voorwaarden? Dan in de vrije ruimte

Als de werkgever de coronatest vergoedt, deze vergoeding aanwijst als eindheffingsloon en voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, is de coronatest dus gericht vrijgesteld. Deze blijft dan voor zowel de werknemer als de werkgever onbelast. Als de gerichte vrijstelling niet van toepassing is, mag de werkgever de vergoeding voor de test als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing. 

Commerciële (snel)testen kosten geld

Niet alleen in teststraten van de GGD kunnen werknemers terecht voor een coronatest, er zijn ook steeds meer commerciële teststraten. Bij de GGD kan men (op dit moment) alleen terecht voor een test bij klachten die kunnen passen bij het coronavirus. Dat is bij een commerciële corona(snel)test niet het geval. Deze testen zijn niet gratis, er moet voor worden betaald. De kosten verschillen en zijn mede afhankelijk van het soort test. Reken op een bedrag tussen de € 70 en € 200. Een werkgever mag een werknemer overigens niet verplichten om een coronatest af te nemen.

Bijlagen bij dit bericht