Vergoedingen en verstrekkingen in de WKR

9 oktober 2014 | Door redactie

Per 1 januari 2015 moet uw onderneming de werkkostenregeling (WKR) verplicht gaan toepassen. Gevolg is dat het onderscheid tussen de vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van bepaalde voorzieningen dan verdwijnt. Daarnaast zullen er nog een aantal vereenvoudigingen worden doorgevoerd.

Het Belastingplan 2015 werkt vijf aanpassingen uit. Om het geheel budgetneutraal te regelen, daalt de vrije ruimte van de WKR per 2015 van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom van uw onderneming. Het gaat om de volgende aanpassingen: 

Evaluatie van het noodzakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium, dat per 2015 alleen voor gereedschap en ICT-apparatuur wordt ingevoerd, blijft in die beperkte vorm in elk geval tot 2019 bestaan. In 2018 worden de effecten geëvalueerd. Binnen een jaar moet dan duidelijk zijn of het criterium doeltreffend is en of het wenselijk is om het verder uit te breiden. De evaluatie moet vóór 1 januari 2019 aan de Kamer worden aangeboden.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over bovenstaand onderwerp, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!