Verkeerde voorwaarden in Handboek

20 oktober 2010 | Door redactie

In het Handboek loonheffingen staan foutieve voorwaarden vermeld bij de mogelijkheid tot het onbelast vergoeden van verhuiskosten. Zo hoeft de werknemer bijvoorbeeld niet van buiten een straal van 25 kilometer van de werkplek te verhuizen naar binnen een straal van 10 kilometer wil er sprake zijn van een zakelijke verhuizing.

Om werknemers een onbelaste verhuiskostenvergoeding – maximaal € 7.750 – te kunnen geven moet er sprake zijn van een verhuizing die verband houdt met de dienstbetrekking. In het Handboek loonheffingen 2010 staat als één van twee voorwaarden opgenomen dat dit het geval is als u de vergoeding binnen twee jaar na aanvaarding van de dienstbetrekking of na overplaatsing aan de werknemer geeft. Dat is echter niet correct! De werknemer moet namelijk binnen twee jaar na aanvaarding van de dienstbetrekking of na overplaatsing verhuizen. Die tweejaarstermijn geldt dus niet voor de kostenvergoeding die u geeft maar voor de verhuizing.

Let op juiste voorwaarden

Als tweede voorwaarde voor de zakelijkheid vermeldt het Handboek dat de werknemer op meer dan 25 kilometer van de werkplek woont en verhuist naar een woning binnen een straal van 10 kilometer van de werkplek. Dit laatste klopt ook niet. De werknemer moet namelijk van buiten een straal van 25 kilometer van de werkplek verhuizen waarbij de afstand tussen zijn nieuwe woning en de werkplek ten minste 60% kleiner is dan de oude. Houd de juiste voorwaarden dus goed in de gaten!