Verplichte vergoedingen voor de vrije ruimte

21 augustus 2015 | Door redactie

Als uw organisatie aan gepensioneerde ex-werknemers een kerstpakket of bovenmatige vergoeding voor producten uit eigen bedrijf verstrekt, moet u die altijd in de vrije ruimte onderbrengen.

U las in het nieuwsartikel ‘Ongebruikelijke vergoeding is loon werknemer’ dat u belaste vergoedingen die niet binnen de gebruikelijkheidstoets vallen, niet in de vrije ruimte mag stoppen maar bij de werknemer moet belasten. Het omgekeerde is ook mogelijk: bij sommige loonbestanddelen verplicht de werkkostenregeling u om deze als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte te brengen. Dit is aan de orde bij de volgende vormen van loon aan zogenoemde postactieve werknemers, zoals gepensioneerden en VUT’ers:

  • verstrekkingen die de huidige werknemers ook ontvangen, zoals een kerstpakket;
  • bovenmatige vergoedingen voor producten uit de eigen onderneming.

Gerichte vrijstelling ook voor postactieve werknemers

De gerichte vrijstelling voor korting op eigen producten geldt ook voor deze postactieve werknemers. Voor zover de vergoeding per product niet meer is dan 20% van de waarde in het economisch verkeer en de totale vergoeding op jaarbasis niet hoger is dan € 500, hoeft u dus niets ten laste van de vrije ruimte te brengen.