Vertraging voor Handboek Loonheffingen en evaluatie WKR

In februari werd zowel het Handboek Loonheffingen 2018 als de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) verwacht. Inmiddels is het maart en zijn beide documenten nog nergens te bekennen.

5 maart 2018 | Door redactie

Het Handboek Loonheffingen (tools) wordt gewoonlijk in de maand januari aangepast aan de wetgeving die in het nieuwe kalenderjaar geldt. Dit jaar heeft de Belastingdienst hier meer tijd voor nodig. Op 27 februari publiceerde de fiscus op zijn website dat het actualiseren van het Handboek door onvoorziene omstandigheden langer duurt dan anders. Het is de bedoeling dat het Handboek Loonheffingen 2018 uiterlijk 9 maart alsnog online komt.

Rendement verzorgt alfabetisch trefwoordenregister

Het is nog niet duidelijk of dan alleen de informatie op de site van de Belastingdienst weer up to date is, of tegelijkertijd ook de nieuwe pdf van het Handboek wordt gepubliceerd. Zodra de pdf van het Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar is, zorgt Rendement als vanouds voor een bijgewerkt alfabetisch trefwoordenregister voor salarisadministrateurs die het Handboek liever op papier dan online raadplegen.
In de tussentijd zijn de nieuwe regels die per 2018 gelden voor het inhouden en betalen van de loonheffingen te vinden in de derde uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 (pdf).

Verdere uitbreiding noodzakelijkheidscriterium wenselijk?

Ook de uitkomsten van de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) zijn vertraagd. Deze evaluatie zou eigenlijk in 2018 pas plaatsvinden, maar afgelopen najaar werd bekend dat een motie om deze een jaar te vervroegen is uitgevoerd. Volgens de Planningsbrief 2018 die minister Hoekstra van Financiën in januari openbaar maakte, werd de evaluatie van de WKR in februari verwacht. Eén van de belangrijkste onderwerpen in de evaluatie is de werking van het noodzakelijkheidscriterium voor gereedschap en communicatie- en computerapparatuur. Bij de invoering van dit criterium per 2015 werd bepaald dat uiterlijk op 1 januari 2019 duidelijk moet zijn of het criterium doeltreffend is en of het wenselijk is om het verder uit te breiden.

Bijlagen bij dit bericht

Noodzakelijkheidscriterium
E-learning | VideoCollege 7 minuten