Vrije ruimte WKR 2022 weer terug naar normaal

21 september 2021 | Door redactie

Het kabinet legt in het Belastingplan 2022 de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) definitief vast voor het jaar 2021. De vrije ruimte stijgt van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor 2022 zijn er geen aanpassingen voorgesteld en geldt dus weer 1,7%.

Eind januari kondigde het kabinet aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) te verruimen van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Dit gebeurde eerder ook voor het jaar 2020. Deze verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2021. De verruiming stond in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en liep vooruit op de wetswijziging die nu in het Belastingplan 2022 is opgenomen. De Tweede en Eerste Kamer moeten hiermee dus nog instemmen.

Gebruik van de vrije ruimte

Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon (infographic) van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. In 2022 is de verruiming van de vrije ruimte niet meer van toepassing en gelden weer de normale percentages. Dat betekent dat de vrije ruimte per 1 januari 2022 weer 1,7% is voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Boven de € 400.000 geldt in 2022 (net als in 2021) een vrije ruimte van 1,18%. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden. Zie hieronder in de tabel de vrije ruimte over de afgelopen jaren. 

Jaar

Over de eerste € 400.000 van de loonsom

Over het restant van de loonsom

2022

1,70%

1,18%

2021 – voorgestelde aanpassing vanwege corona

3,00%

1,18%

2020 – aangepast vanwege corona

3,00%

1,20%

2019

1,20%

1,20%

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.