Vrije ruimte WKR in 2013 naar 1,5 procent

31 oktober 2012 | Door redactie

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) stijgt per 2013 naar 1,5% en niet naar de geplande 1,6%. Dit staat in het regeerakkoord dat VVD en PvdA kortgeleden presenteerden. Uit een evaluatie van de WKR blijkt namelijk dat veel werkgevers voldoende hebben aan de huidige vrije ruimte.

In het regeerakkoord (pdf) van PvdA en VVD staat dat de forfaitaire ruimte van de WKR per 2013 niet met een extra 0,1% toeneemt. De vrije ruimte stijgt sowieso van 1,4% naar 1,5% door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip, maar staatssecretaris Weekers van Financiën had aangegeven dat de vrije ruimte met nog 0,1 procentpunt extra omhoog zou gaan. Deze stijging wordt niet doorgevoerd, waardoor de vrije ruimte op 1 januari 2013 naar 1,5% van de totale fiscale loonsom stijgt.

Veel werkgevers hebben genoeg vrije ruimte

De regering wilde de vrije ruimte extra verhogen, omdat uit de tussenevaluatie van vorig jaar bleek dat de vrije ruimte van 1,4% voor veel werkgevers te krap was. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Werkgevers zijn terughoudend over de WKR’.
Uit de meest recente evaluatie van de WKR (pdf) blijkt dat ruim driekwart van de werkgevers wel voldoende vrije ruimte heeft om alle vergoedingen en verstrekkingen in onder te brengen. Alleen kleine werkgevers met vijf tot vijftig werknemers blijken niet altijd hun vergoedingen en verstrekkingen kwijt te kunnen in de vrije ruimte.