Vroege overstap naar de WKR is niet populair

13 oktober 2011 | Door redactie

De werkkostenregeling (WKR) is een hot topic. Iedereen die ermee te maken krijgt, heeft er wel een mening over. Uit HR Trends 2011-2012, het jaarlijkse onderzoek onder HR- en salarisprofessionals, blijkt dat het merendeel van de ondervraagden niet bepaald positief is over de WKR en de vereiste overstap.

In het bericht ‘Onderzoek hoeft niet opnieuw bij overstap WKR’ is uitgelegd dat het niet nodig is om opnieuw onderzoek te verrichten naar vaste kostenvergoedingen. Dit zou immers strijdig zijn met het hele idee van lastenverlichting dat juist ten grondslag ligt aan de invoering van de WKR. Toch wordt het nieuwe regime voor vergoedingen en verstrekkingen als erg complex ervaren. 

WKR leidt niet tot minder administratieve lasten

Van de respondenten van HR Trends blijkt dit jaar pas 14,7% te zijn overgestapt naar de WKR. Van deze groep beweert 63% dat hun onderneming dit heeft gedaan omdat het financieel gunstiger is. Volgens 27,8% is administratieve lastenverlichting de reden voor de vroege overstap.
Ook is gevraagd of het overstappen echt tot minder administratie heeft geleid; 64,8% vindt van niet. Overigens denkt 83,8% van alle respondenten, dus zowel de overstappers als de wachters, dat de werkkostenregeling niet tot een administratieve lastenverlichting leidt.

Uitstellen tot het niet meer kan

Aan de respondenten uit ondernemingen die nog niet zijn overgestapt op de werkkostenregeling is gevraagd waarom ze wachten met overstappen. Uit het antwoord blijkt dat 32,4% denkt dat overstappen tot meer administratief gedoe leidt. Op 1 januari 2014 moet iedereen zijn overgestapt en maar liefst 39,2% is van plan tot dit laatste moment te wachten.
HR Trends is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op 12 en 13 oktober tijdens de Performabeurs.