Werkgevers zijn terughoudend over de WKR

De werkkostenregeling (WKR) zit in principe goed in elkaar, maar niet iedereen is er enthousiast over. Dat is één van de bevindingen uit de tussenevaluatie die staatssecretaris Weekers van Financiën kortgeleden naar de Tweede Kamer stuurde. De evaluatie heeft een goed inzicht in een aantal knelpunten opgeleverd, zoals de administratieve belasting van de regeling en de omvang van de vrije ruimte.

2 november 2011 | Door redactie

Het uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat uw onderneming vorm en inhoud geeft aan vergoedingen en verstrekkingen zonder dat de overheid dit in detail bijstuurt, bijvoorbeeld in de vorm van vrijstellingen. De belangrijkste conclusie van de tussenevaluatie werkkostenregeling is dat de systematiek van de regeling goed is.

Werkkostenregeling levert veel rompslomp op

Wel ervaren veel werkgevers de werkkostenregeling als administratief belastend, terwijl de regeling juist tot minder rompslomp zou moeten leiden. De regering wil deze lasten verder verminderen. De invoering van de werkkostenregeling in uw onderneming is een ingrijpend proces, waarbij de primaire rol van de loonadministratie verschuift naar een intensievere samenwerking tussen loonadministratie, financiële administratie en personeelsadministratie. Veel ondernemingen wachten liever tot de kinderziektes uit de regeling zijn en stappen daarom pas in 2014 over. De staatsecretaris heeft wel begrip voor deze terughoudendheid.
Omdat de werkkostenregeling voor werkgevers zo belangrijk is, wordt de evaluatie van de werkkostenregeling die voor 2013 gepland was naar voren gehaald naar 2012.

Vrije ruimte in 2013 naar 1,6%

Een ander aandachtspunt is de omvang van de vrije ruimte. Veel werkgevers ervaren 1,4% van de fiscale loonsom als behoorlijk krap. In het bericht ‘Forfait werkkostenregeling in 2013 naar 1,6%’ kon u al lezen dat de vrije ruimte naar 1,5% wordt verhoogd. Deze verhoging komt boven op de verhoging met 0,1 procentpunt die wordt doorgevoerd bij de invoering van het uniform loonbegrip. Hoogstwaarschijnlijk wordt die ook per 2013 van kracht, zodat de vrije ruimte in 2013 in één klap van 1,4% naar 1,6% zal stijgen.