Werkkostenregeling bij werken over de grens

21 januari 2011 | Door redactie

Alle werknemers die in Nederland kwalificeren als werknemer voor de loonbelasting vallen onder de werkkostenregeling, ook als ze in het buitenland wonen of werkzaam zijn. Dat blijkt uit een overzicht dat de Belastingdienst op zijn website heeft geplaatst. Dat schema moet alle onduidelijkheid wegnemen bij de toepassing van de werkkostenregeling voor grensoverschrijdende werknemers.

Uit het nieuwe overzicht op de site van de fiscus kunt u afleiden of u de werkkostenregeling moet toepassen bij werknemers die in het buitenland wonen of werken. De hoofdregel is dat werknemers die in Nederland kwalificeren als werknemer voor de loonbelasting ook onder de nieuwe regels voor vergoedingen en verstrekkingen vallen.

Slechts deel van loon belast

Mocht het zo zijn dat een deel van het loon van de werknemer niet in Nederland belast is door een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing, dan gelden er bijzondere regels. In dat geval is de werkkostenregeling van toepassing op alle vergoedingen en verstrekkingen, maar bij een eventuele overschrijding van de forfaitaire ruimte hoeft u de eindheffing alleen te berekenen over het deel van de overschrijding dat samenhangt met in Nederland belast loon.

Gerichte vrijstelling 30%-regeling

Ook met de 30%-regeling is in de werkkostenregeling rekening gehouden. Voor extraterritoriale kosten die onder de 30%-regeling vallen, geldt namelijk een gerichte vrijstelling.