Werkkostenregeling meermaals fout in Handboek

6 oktober 2011 | Door redactie

Het Handboek loonheffingen is een onmisbaar naslagwerk voor de salarisadministrateur. Natuurlijk moet u op de informatie in dit document kunnen vertrouwen. Toch duiken er ieder jaar weer fouten in op. Ook dit jaar heeft de Belastingdienst de nodige correcties gemaakt, vooral in de passages over de werkkostenregeling (WKR). Het gaat hierbij om onjuistheden in de tekst en dus niet om veranderingen naar aanleiding van een wetswijziging.

In het bericht ‘Arbovoorzieningen onder WKR beperkt onbelast’ kon u al lezen dat in het Handboek ten onrechte staat dat arbovoorzieningen onder de WKR altijd onbelast zijn. Kortgeleden maakte de Belastingdienst bekend dat ook in paragraaf 18.23 de werkkostenregeling niet correct is uitgewerkt.

Alleen terbeschikkingstelling is onbelast

In de alinea over de WKR staat nu dat de verstrekking van een mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen onbelast is bij meer dan 10% zakelijk gebruik. Maar ‘verstrekking’ moet zijn ‘terbeschikkingstelling’. Bij een terbeschikkingstelling blijft het communicatiemiddel eigendom van uw onderneming. De verstrekking van telefoons – waarbij de werknemer zelf eigenaar wordt van het toestel – is net als een vergoeding gewoon belast loon. U kunt de vergoeding of verstrekking wel als eindheffingsloon in de forfaitaire ruimte opnemen, zodat de werknemer er in elk geval geen belasting over hoeft te betalen.

Verhuursituatie uitsluitend bij puur zakelijk gebruik

Een andere fout staat in paragraaf 19.10.2 bij de alinea over de WKR. Hier staat dat er sprake is van een verhuursituatie als de werknemer de auto van de zaak in zijn garage zet. Dit kunt u dan compenseren door de werknemer een onbelaste vergoeding te geven. Maar dit is niet juist. Het gaat alleen om een verhuursituatie als hij de garage uitsluitend voor het parkeren van de auto van de zaak gebruikt. Heeft de werknemer ook andere spullen in de garage opgeborgen, dan is er geen verhuursituatie en is de vergoeding loon. Ook in dit geval kunt u de vergoeding nog wel in de vrije ruimte opnemen.