Werkkostenregeling op Prinsjesdag op de schop?

25 augustus 2016 | Door redactie

Op verzoek van het ministerie van Financiën hebben diverse partijen eerder dit jaar oplossingen aangedragen voor knelpunten in de belastingheffing. Drie van deze partijen hebben zich ook over de werkkostenregeling gebogen.

Vereenvoudiging van de regels voor belastingen zijn ook voor 2017 een speerpunt. Daarom heeft het ministerie van Financiën afgelopen voorjaar een aantal organisaties gevraagd naar hun oplossingen voor knelpunten die zich nu in de praktijk voordoen. Sommige van deze ideeën spitsen zich toe op de werkkostenregeling (WKR).

  • Salarisverwerker ADP adviseert (pdf) om de goede elementen van het oude regime van vergoedingen en verstrekkingen nog eens onder de loep te nemen, omdat de behandeling van gerichte vrijstellingen vóór invoering van de WKR eenvoudiger was.
  • De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) wil de werkkostenregeling sterk vereenvoudigen. Volgens de reactie van de NOAB (pdf) zou er één lijst moeten zijn met vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen. Voor de rest zou alles verplicht loon voor de werknemer of eindheffingsloon moeten zijn. Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon zijn of vallen onder een nihilwaardering zijn dan van de baan.
  • De oplossing van belastingadviseur EY (pdf) is kortweg om de ‘administratief bewerkelijke werkkostenregeling’ af te schaffen.

Mogelijk al uitwerkingen op Prinsjesdag

De input van de verschillende organisaties moet bijdragen aan praktische vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Om oplossingen te kunnen invoeren, moeten ze wel budgetneutraal zijn en bovendien uitvoerbaar zijn voor alle betrokken partijen, zoals werkgevers en de Belastingdienst. Daarnaast moeten ze passen binnen de Nederlandse en Europese regelgeving. Mogelijk zijn een aantal zaken al uitgewerkt in het Belastingplan 2017 dat op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt.