Werkkostenregeling toch niet verplicht in 2014

15 februari 2013 | Door redactie

Het lijkt erop dat organisaties volgend jaar nog niet de verplichte overstap naar de werkkostenregeling (WKR) hoeven te maken. Staatssecretaris Weekers van het ministerie van Financiën wil de regeling namelijk uitstellen om eerst een aantal knelpunten aan te pakken. VVD en PvdA zijn akkoord met het uitstel. De oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen blijven dan waarschijnlijk nog één of twee jaar van kracht.

De werkkostenregeling is al sinds 1 januari 2011 de wettelijke regeling voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Daarbij is echter afgesproken dat het – tot en met 2013 – is toegestaan voor ondernemingen om de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen nog even te blijven hanteren. Per 1 januari 2014 zou iedere werkgever definitief aan de WKR moeten geloven.

Werkgevers zien de WKR niet zitten

Waarschijnlijk blijft deze overgangsregeling toch nog langer van kracht. De werkkostenregeling kent namelijk nog een aantal knelpunten – onder meer door de komst van het uniform loonbegrip – en die moeten eerst worden opgelost. Daarnaast zijn werkgevers niet erg enthousiast over de werkkostenregeling, zoals ook al uit de evaluaties van het ministerie van Financiën is gebleken.

WKR heeft mogelijk gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

Besluit uw bestuurder om de overstap naar de WKR te maken, dan houdt u als OR goed in de gaten of dit geen consequenties heeft voor de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Mogelijk is uw instemmings- of adviesrecht van toepassing als de werkgever een bepaalde regeling wil veranderen of intrekken. Wilt u zelf opzoeken wat er bijbepaalde vergoedingen verandert, dan vindt u de regels voor zowel de oude regeling als de WKR in het Handboek Loonheffingen 2013. Daarvoor kunt u het Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen inclusief register (pdf) en Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling inclusief register (pdf) downloaden.