Werkkostenregeling (WKR) nog niet per 2015

22 juli 2013 | Door redactie

De werkkostenregeling (WKR) is nog steeds niet optimaal vormgegeven. Volgens Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, zijn er nog te veel onduidelijkheden om de regeling per 1 januari 2015 voor alle organisaties verplicht te stellen. Mogelijk wordt de verplichtstelling daarom nog verder uitgesteld.

Staatssecretaris Weekers van Financiën vroeg Actal om advies uit te brengen over zijn plannen om de WKR te vereenvoudigen. Volgens het adviescollege is er vooral nog onvoldoende duidelijkheid over de vraag of een vergoeding of verstrekking ‘noodzakelijk’ is, en dus onder de vrije ruimte valt of niet. Dit maakt de uitvoering in de praktijk lastig en moet dus eerst worden opgelost.

Overstapregeling voor werkkostenregeling verlengen tot 2016

Er moet volgens Actal een duidelijk noodzakelijkheidscriterium komen, waarna werkgevers in 2015 en 2016 nog de kans krijgen om dit te leren gebruiken voordat ze moeten overstappen naar de WKR. In maart dit jaar heeft de minister de datum van verplichtstelling al een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. Of de minister op basis van dit advies daadwerkelijk de datum van verplichtstelling nog verder vooruit schuift, is nog niet bekend.

WKR heeft mogelijk gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

Besluit uw bestuurder om de overstap naar de WKR te maken, dan houdt u als OR goed in de gaten of dit geen consequenties heeft voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Mogelijk is uw instemmings- of adviesrecht van toepassing als de werkgever een bepaalde regeling wil veranderen of intrekken. Wilt u zelf opzoeken wat er bij bepaalde vergoedingen verandert, dan vindt u de regels voor zowel de oude regeling als de WKR in het Handboek Loonheffingen 2013.