Wijzigingen in de vrije ruimte WKR: een overzicht

29 december 2023 | Door redactie

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is de afgelopen jaren vaak gewijzigd. Het is voor werkgevers belangrijk de juiste percentages te hanteren en niet meer belasting af te dragen dan nodig. Een overzicht van de ontwikkeling van de vrije ruimte van 2019 tot en met 2024 is daarbij handig.

Onder de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever een percentage van de loonsom van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Sinds 2020 is er voor de berekening van de vrije ruimte een verdeling in twee 'schijven'. Over de eerste € 400.000 van de loonsom geldt een hoger percentage dan over het restant. Als een werkgever de totale vrije ruimte overschrijdt, moet hij over het meerdere eindheffing betalen. Deze eindheffing is 80%.

Verruiming vrije ruimte WKR vanwege corona en energiecrisis

In 2020 gold in eerste instantie een vrije ruimte van 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom gold een vrije ruimte van 1,2%. Maar in april van dat jaar verruimde het kabinet vanwege de coronacrisis de eerste schijf voor 2020 naar 3%. Ook in 2021 gold het verhoogde percentage van 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Het percentage over het meerdere staat sinds 2021 vast op 1,18%.
De 'coronaverhoging' van de eerste schijf was per 2022 verleden tijd, toen gold een vrije ruimte van 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. In 2023 diende een nieuwe tijdelijke verhoging zich aan: de vrije ruimte van de eerste schijf werd voor 2023 weer naar 3% verhoogd, ditmaal in het kader van de stijgende (energie)kosten.

Berekening vrije ruimte in de WKR in 2024

Voor 2024 is – voor zover nu bekend – geen tijdelijke verhoging afgesproken. Uw organisatie krijgt over de eerste € 400.000 van de loonsom 1,92% vrije ruimte, dus maximaal € 7.680. En over het meerdere komt daar nog steeds 1,18% bovenop. Zie de onderstaande tabel voor een handig overzicht van alle (uiteindelijke) percentages per jaar.

Jaar

Over de eerste
€ 400.000 van de loonsom

Maximum 1e schijf

Over het restant van de loonsom

2024

1,92%

€ 7.680

1,18%

2023  aangepast vanwege energiecrisis

3,00%

€ 12.000

1,18%

2022

1,70%

€ 6.800

1,18%

2021 – aangepast vanwege coronacrisis

3,00%

€ 12.000

1,18%

2020 – aangepast vanwege coronacrisis

3,00%

€ 12.000

1,20%

2019

1,20%