Wijzigingen in de vrije ruimte WKR: een overzicht

22 december 2022 | Door redactie

De afgelopen jaren is de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) meer dan eens gewijzigd. Het is voor werkgevers daarom belangrijk de juiste percentages te kennen, zodat ze niet te veel belasting betalen en weten hoeveel vrije ruimte beschikbaar is. Hieronder staan de percentages van 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 in een overzicht.

Onder de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever een percentage van de loonsom van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Sinds 2020 is er voor de berekening van de vrije ruimte een verdeling in twee 'schijven'. Over de eerste € 400.000 van de loonsom geldt een ander percentage dan over het restant. Als een werkgever de totale vrije ruimte overschrijdt, moet hij over het meerdere eindheffing betalen. Deze eindheffing is 80%.

Verruiming vrije ruimte WKR in 2020 en 2021 vanwege coronacrisis

In 2020 gold in eerste instantie een vrije ruimte van 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom gold een vrije ruimte van 1,2%. Maar in april van dat jaar verruimde het kabinet vanwege de coronacrisis de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom naar 3%. Deze verhoging gold met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020. In 2021 veranderden de percentages opnieuw. In eerste instantie bedroeg de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom gold een vrije ruimte van 1,18%. Maar eind januari 2021 werd bekend dat de vrije ruimte ook voor dat jaar tijdelijk omhoog ging naar 3% over de eerste € 400.000. 2022 is weer een ‘normaal’ jaar. Voor dit jaar geldt een vrije ruimte van 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het restant geldt een vrije ruimte van 1,18%.

Berekening vrije ruimte in de WKR in 2023

In 2023 geldt er wel weer een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte. Aanvankelijk had het kabinet in het Belastingplan 2023 een vrije ruimte van 1,92% over de eerste € 400.000 van de loonsom voorgesteld. Maar in het kader van de stijgende (energie)kosten vroeg de Tweede Kamer via twee aangenomen moties om een eenmalige extra verhoging van de vrije ruimte voor 2023. Het kabinet ging daarmee akkoord.
Voor 2023 geldt daardoor een vrije ruimte van 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom geldt een vrije ruimte van 1,18%. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt een werkgever 80% eindheffing.

 Zie de onderstaande tabel voor een handig overzicht van alle (uiteindelijke) percentages per jaar.

Jaar

Over de eerste
€ 400.000 van de loonsom

Over het restant van de loonsom

2023

3,00%

1,18%

2022

1,70%

1,18%

2021 – aangepast vanwege corona

3,00%

1,18%

2020 – aangepast vanwege corona

3,00%

1,20%

2019

1,20%