WKR eindelijk in regels voor cafetariaregeling

27 juli 2016 | Door redactie

Het besluit voor de loonheffingen met de regels voor cafetariaregeling stamde nog van vóór de verplichte invoering van de werkkostenregeling. Daarom heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een nieuwe versie gepubliceerd waarin alle verwijzingen naar de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen zijn geschrapt.

Ook onder de werkkostenregeling (WKR) kunnen werknemers belaste loonbestanddelen uitruilen voor onbelaste. Ze leveren een deel van hun brutoloon in, of een eindejaarsuitkering, vakantiedagen of vakantiebijslag. In ruil daarvoor krijgen ze een onbelaste vergoeding of verstrekking. Om dat te regelen, moet de werkgever de vergoeding of verstrekking aanwijzen als eindheffingsbestanddeel.

Vergoeding of verstrekking in de vrije ruimte

Het kan daarbij gaan om loon waarvoor onder voorwaarden (deels) een gerichte vrijstelling geldt, zoals een vergoeding of verstrekking voor de inrichting van een werkruimte, scholing, woon-werkverkeer of andere zakelijke reizen. Als  er geen gerichte vrijstelling van toepassing is, komt de vergoeding of verstrekking ten laste van de vrije ruimte. Het uitruilen van belast loon voor onbelaste doelen wordt aangeduid als een cafetariaregeling (e-learning).

Rechtszaken zonder toegevoegde waarde

In het nieuwe besluit Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen (pdf) is bovenstaande werkwijze als enige juiste weergegeven. Alle verwijzingen naar het oude regime voor vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn geschrapt. Verder is er een rechtszaak uit het besluit verwijderd, aangezien dit voorbeeld inmiddels geen toegevoegde waarde meer heeft. Het nieuwe besluit vervangt de vorige versie uit januari 2011.