WKR is ook in 2014 nog niet verplicht

Volgend jaar hoeft uw onderneming nog niet verplicht over te stappen op de werkkostenregeling (WKR). Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft bekendgemaakt dat hij de verplichte invoering een jaar uitstelt tot 1 januari 2015.

8 maart 2013 | Door redactie

In de berichten ‘Kamerberaad over toekomst WKR uitgesteld’ en ‘WKR volgend jaar toch nog niet verplicht?’ kon u al lezen dat er plannen waren voor een verlenging van de keuzeperiode voor een regime voor vergoedingen en verstrekkingen. Tot nu toe is nog maar zo’n 20% van de ondernemingen overgestapt op de werkkostenregeling. De meeste werkgevers houden zo lang mogelijk vast aan de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen, omdat de WKR nogal complex is en dus veel voorbereiding vergt. Dit maakt de overstap vooral voor kleine en middelgrote bedrijven niet aantrekkelijk.

Werkkostenregeling moet eerst eenvoudiger

Staatssecretaris Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) laten weten dat hij  de werkkostenregeling pas verplicht wil stellen als deze is versimpeld. Hij denkt dit te kunnen doen door de loonbelastingwetgeving beter te laten aansluiten op wat werkgevers in de praktijk als loon beschouwen.
Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om een tablet of laptop onbelast aan een werknemer ter beschikking te stellen als hij het apparaat ook op de werkplek gebruikt. Weekers laat onderzoeken of dit werkplekcriterium kan worden vervangen door een logischere toets. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een noodzakelijkheidscriterium, waarbij zo’n apparaat niet als loon telt zolang de werknemer het voor zijn werk nodig heeft.

Verkenning van vereenvoudigingen op korte termijn

Ook een aantal administratieve knelpunten voor het mkb wil de staatssecretaris eerst aanpakken. Het is bijvoorbeeld erg lastig voor kleine ondernemingen dat ze hun BTW-aangifte eens per kwartaal doen terwijl ze de aangifte en afdracht van loonheffingen maandelijks moeten regelen.
De mogelijkheden voor vereenvoudiging van de WKR worden momenteel verkend. Via een internetconsultatie worden ook andere verbetermogelijkheden aan het bedrijfsleven voorgelegd. Naar verwachting wordt de verkenning binnen een maand aan de Tweede Kamer aangeboden.