WKR per 2020: vier keer anders

De werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2020 op 4 vlakken anders werken. Dat staat in het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De wijzigingen moeten de WKR voor werkgevers eenvoudiger maken.

19 september 2019 | Door redactie

Voor alle werkgevers wordt de tijd om de 80% eindheffing over de overschrijding van de vrije ruimte aan te geven en te betalen langer. Nu moeten werkgevers nog uiterlijk bij de eerste loonaangifte over het volgende jaar – over 2019 dus in het eerste tijdvak van 2020 – aangifte doen van de eindheffing WKR. Dat wordt straks het tweede aangiftetijdvak. Ze krijgen dus twee keer zo lang de tijd. Dat maakt de kans op fouten kleiner en de ademruimte voor werkgevers groter.

Waardering van branche-eigen producten

De tweede wijziging betreft de waardering van loon in natura, om precies te zijn de waardering van branche-eigen producten. Nu moeten werkgevers daarvoor nog uitgaan van de zogenoemde derdenprijs, maar per 2020 wordt dat de waarde in het economisch verkeer. Het verschil in waardering van de vergoeding of verstrekking van een branche-eigen product en de waardering van de korting op zo’n branche-eigen product komt daarmee te vervallen.

Meer vrije ruimte

De laatste twee wijzigingen werden eerder al aangekondigd: de verhoging van de vrije ruimte en het invoeren van een gerichte vrijstelling voor de kosten van het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Door het percentage van de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7% te verhogen over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom krijgen met name relatief kleine organisaties extra ruimte om vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers én de organisatie onbelast uit te delen.