WKR-verrekening moet deze maand

16 januari 2012 | Door redactie

Heeft uw onderneming de werkkostenregeling (WKR) in 2011 in gebruik genomen, dan moet u de definitieve verrekening doorgeven op de aangifte loonheffingen van januari 2012. U kunt de vrije ruimte onder de WKR en de fiscale loonsom van uw onderneming bepalen aan de hand van drie methodes. U moet een herrekening aan het einde van het kalenderjaar maken, bij twee van die methodes.

De hoogte van uw vrije ruimte kunt u op drie manieren bepalen. Methode 1 en 2 gaan uit van het vorige kalenderjaar, terwijl methode 3 het lopende kalenderjaar gebruikt. U moet uiterlijk in uw aangifte loonheffingen van januari 2012 het verschil in eindheffing verrekenen, als u in 2011 gebruik heeft gemaakt van de WKR en de vrije ruimte heeft bepaald aan de hand van methode 1 of 2. Bestaat uw onderneming korter dan een jaar, dan is er geen loonsom voor het vorige kalenderjaar. U kunt dan ook alleen de derde methode gebruiken.

Fiscaal loon voorafgaand kalenderjaar
Methode 1 gebruikt het totale fiscale loon van het vorige kalenderjaar, waarvan 1,4% van dit bedrag als voorlopige vrije ruimte gebruikt wordt. U houdt bij of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven, gedurende het jaar. Overschrijdt u de toegestane vrije ruimte, dan betaalt u over de resterende vergoedingen en verstrekkingen 80% eindheffing. Na afloop van het jaar herrekent u de vrije ruimte aan de hand van het daadwerkelijke fiscale jaarloon. Wijkt het fiscale jaarloon af van uw aangifte dan verrekent u het te veel of te weinig betaalde bedrag in uw eerste aangifte van het volgende kalenderjaar.

Aangifte per tijdvak
Uitgangspunt bij methode 2 is ook het fiscale jaarloon van het vorige kalenderjaar. Echter moet u het bedrag delen door het aantal aangiftetijdvakken van het jaar. U houdt dan per aangiftetijdvak bij of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven. Aan de hand van het daadwerkelijke fiscale jaarloon herrekent u de vrije ruimte. Een eventueel verschil verrekent u ook weer in de eerste aangifte van het volgende jaar.