Zorgbonus verplicht aanwijzen als eindheffingsloon

Zorgmedewerkers die zich tijdens de coronapandemie extra hebben ingezet, ontvangen in 2020 een zorgbonus van € 1.000 netto. De werkgever wijst de bonus verplicht aan als eindheffingsloon. Het kabinet betaalt de verschuldigde eindheffing ook uit de bonusregeling.

15 september 2020 | Door redactie

Zorgprofessionals en ondersteunend personeel die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, ontvangen een bonus van € 1.000 netto vanuit de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19. De regeling verplicht werkgevers om de zorgbonus vóór de uitbetaling, voor hun eigen werknemers aan te wijzen als eindheffingsloon. De zorgbonus komt hiermee ten laste van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) en kan daardoor bij de werkgever mogelijk (deels) als eindheffingsloon tegen 80% belast worden.
Het kabinet heeft hier in de subsidieregeling rekening mee gehouden. Het kabinet wil namelijk voorkomen dat het onderbrengen van de zorgbonus in de vrije ruimte gevolgen heeft voor de overige vergoedingen en verstrekkingen die zorginstellingen aan hun werknemers verstrekken. Daarom ontvangen werkgevers vanuit de subsidieregeling ook het bedrag aan verschuldigde eindheffing veroorzaakt door de zorgbonussen.

Extra zorgbonus van € 500 netto in 2021

Door de zorgbonus als eindheffingsloon aan te wijzen, heeft de bonus voor werknemers geen gevolgen voor de heffing van de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Ook heeft de bonus geen invloed op het inkomen dat meetelt voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen.
Het kabinet verwacht dat in 2020 de uitgaven voor de zorgbonus € 1.440 miljoen bedragen. Met dit bedrag kunnen ongeveer 800.000 zorgprofessionals een bonus ontvangen. Het kabinet vult het bedrag aan met de eindheffing loonbelasting. Ook heeft het kabinet besloten volgend jaar nogmaals een zorgbonus van € 500 netto uit te keren. De verwachte uitgaven hiervan bedragen € 720 miljoen in 2021. De netto zorgbonus van € 500 euro heeft pas in 2022 effect op de belasting- en premieontvangsten vanwege de eindheffingssystematiek.

Bijlagen bij dit bericht