Vrije ruimte berekenen en toetsen

Rekentool

MS Excel 34.49 kb

publicatiedatum 06-08-2019

Download deze tool
Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan twee methoden. Bij de formele methode wordt de vrije ruimte berekend per aangiftetijdvak van het lopende jaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook per aangiftetijdvak. Hierbij vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. Bij de afwijkende methode wordt de vrije ruimte maar één keer berekend, en wel na afloop van het kalenderjaar. In deze rekentool vindt u beide methoden.