VERDIEPINGSARTIKEL

Vergoeden of verstrekken van sportfaciliteiten aan werknemers

De eerste maand van 2021 is voorbij en vaak zwakken de goede voornemens dan alweer wat af. Fit worden of blijven door (meer) te bewegen staat meestal hoog op het lijstje goede voornemens.

In de huidige coronatijden is gezond zijn en blijven voor iedereen nóg belangrijker geworden, maar is sporten nu vaak juist lastiger te realiseren. Welke mogelijkheden zijn er om werknemers onbelast te laten bewegen op kosten van de zaak?


26 januari 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Lotte van Rees, freelance specialist loonheffingen en oud-hoofdredacteur van Salaris Rendement


De werkgever kan ervoor kiezen om een sportfaciliteit aan werknemers te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen. De fiscale verwerking hangt af van de gekozen optie, én van de locatie waar de werknemer precies zijn goede voornemens in de praktijk brengt.

Terbeschikkingstelling van fitness op het werk

Een mogelijkheid die zonder meer onbelast is, is de terbeschikkingstelling van fitness op het werk. Voor op de werkplek ter beschikking gestelde bedrijfsfitness geldt namelijk een nihilwaardering, net als voor andere werkplekvoorzieningen.

Het gaat dan om de situatie dat uw onderneming over een fitnessruimte op de werkplek beschikt waar de werknemers gebruik van kunnen maken. Dit hoeft overigens niet per se een professioneel ingerichte ruimte met allerlei fitnessapparatuur te zijn, maar het kan ook een (lege) kantoorruimte zijn waar een fitnessinstructeur lessen komt geven.

Voor de nihilwaardering moet de fitnessruimte zich dus bevinden op een locatie die fiscaal als werkplek geldt. Dit is de plek waar werknemers hun werkzaamheden uitvoeren en waarvoor de werkgever arboverantwoordelijkheid heeft.

Die verantwoordelijkheid op grond van de Arbowet kan blijken uit het arboplan van uw onderneming of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die de onderneming op grond van de Arbowet moet maken.

Stimuleer beweging!

Zeker nu werknemers meer (zittend) thuiswerken en de mogelijkheden om buiten de deur te sporten beperkt zijn door de coronamaatregelen, schiet voldoende bewegen er makkelijk(er) bij in.

De werkgever kan werknemers alsnog stimuleren om te bewegen. Hij kan hun bijvoorbeeld een dagelijkse tip of oefening sturen, zoals een wandeling, vijf keer de trap op en af rennen of een minuutje joggen op de plaats.

Of hij kan staand vergaderen stimuleren of vragen om – al dan niet met camera en microfoon aan – mee te doen met een dagelijks gezamenlijk sportmoment, zoals een online sportklas, wat ook de binding met collega’s kan bevorderen.

Voorwaarden voor nihilwaardering

Verder geldt de nihilwaardering alleen voor (fiscale) fitness. Wat wordt hieronder verstaan? Dit is conditie- of krachttraining, die eventueel onder deskundig toezicht plaatsvindt.

Eventuele andere (gerelateerde) faciliteiten waarvan de werknemers gebruik kunnen maken – bijvoorbeeld kinderopvang, een sauna of zonnebank – vallen niet onder de nihilwaardering.

Als niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan, is de nihilwaardering niet van toepassing. De enige mogelijkheid om de terbeschikkingstelling van fitness onbelast te laten, is dan het aanwijzen ervan als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte.

Op die manier maakt u er niet alleen voor de werknemer onbelast loon van, maar is het dat voor uw onderneming ook zolang (in totaal) uw beschikbare vrije ruimte niet wordt overschreden.

Risico’s voor gezondheid verminderen

Een andere mogelijkheid die zonder meer onbelast is, betreft werkgerelateerde fitness. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat werknemers voor de uitoefening van hun werkzaamheden fit zijn en blijven, om zo de risico’s voor hun gezondheid vanwege de specifieke arbeidsomstandigheden weg te nemen of te verminderen.

Als hiervoor in redelijkheid een gericht (en verplicht) fitnessprogramma in het arboplan van de onderneming is opgenomen, kan de fitness kwalificeren als arbovoorziening. Ook hier gaat het alleen om conditie- of krachttraining, eventueel onder deskundig toezicht, en niet om andere faciliteiten. Verder mag de werknemer geen eigen bijdrage zijn verschuldigd voor de fitnessvoorziening.

In het geval van een arbovoorziening is de vergoeding voor, verstrekking of terbeschikkingstelling van de fitness onbelast vanwege een gerichte vrijstelling. De locatie waar de fitness plaatsvindt – op of buiten de werkplek – is hierbij verder niet van belang.

Let erop dat voor de gerichte vrijstelling als voorwaarde geldt dat u de voorziening aanwijst als eindheffingsloon. Vanwege de vrijstelling neemt dit dan echter geen vrije ruimte in beslag.

Aanwijzen als eindheffingsloon

Als de hiervoor genoemde nihilwaardering of gerichte vrijstelling niet van toepassing zijn, is de enige mogelijkheid voor een onbelaste sportfaciliteit het gebruik van de vrije ruimte. Door de betreffende vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte maakt u er onbelast loon voor de werknemer van.

Dit eindheffingsloon is voor uw onderneming ook onbelast zolang u (in totaal) de vrije ruimte niet overschrijdt.

Dit eindheffingsloon is voor uw onderneming ook onbelast zolang u (in totaal) de vrije ruimte niet overschrijdt

Door de aanwijzing als eindheffingsloon hoeft u de betreffende vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer op werknemersniveau bij te houden. U kunt gewoon het totaalbedrag als eindheffingsloon aanwijzen.

Sporten op een onbelaste fiets van de zaak

Een eenvoudige manier om buitenshuis te bewegen zonder afhankelijk te zijn van een vaste sportlocatie met bijbehorende regels rond veiligheid en opening, is fietsen. Onbelaste vergoeding voor of verstrekking van een fiets aan werknemers is mogelijk door gebruik van de vrije ruimte.

Gaat het om een voor woon-werkverkeer ter beschikking gestelde fiets, dan moet u – ongeacht de hoeveelheid privégebruik – 7% van de waarde van de fiets als bijtelling wegens privégebruik tot het loon van de werknemer rekenen, of dit als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengen. Een eventuele eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik van de fiets mag u hierop in mindering brengen, tot maximaal € 0.

Gebruik van vrije ruimte mag niet ongebruikelijk

Voor het aanwijzen als eindheffingsloon maakt het verder niet uit wat u precies vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Het kan hierbij dus gaan om fitness of elke andere sport, het lidmaatschap van een sportschool of -club, maar bijvoorbeeld ook om sauna- en zonnebankgebruik.

Let er wel op dat voor gebruik van de vrije ruimte de aanwijzing als eindheffingsloon van de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet ongebruikelijk mag zijn.

Dat betekent dat het aangewezen eindheffingsloon niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden als gebruikelijk eindheffingsloon geldt.

Als uw onderneming geen geld wil of kán besteden aan sportmogelijkheden voor werknemers, is er ook nog de mogelijkheid om deze als doel op te nemen in bijvoorbeeld een cafetariasysteem of persoonlijk keuzebudget (PKB).

Werknemers kunnen dan een stukje brutoloon uitruilen voor, respectievelijk een gedeelte van hun keuzebudget besteden aan een sportfaciliteit. Dit kost uw onderneming niets extra.

Dit kost uw onderneming niets extra

Ook niet bij eventuele aanwijzing van de faciliteit als eindheffingsloon voor omzetting ervan in onbelast loon, tenzij u hiermee (in totaal) uw vrije ruimte overschrijdt uiteraard.