Beïnvloeden transitievergoedingen de hoogte van de vrije ruimte?

26 januari 2021

Heeft de uitbetaling van een transitievergoeding invloed op de berekening van de hoogte van de vrije ruimte?

De uitbetaling van een enkele transitievergoeding heeft hoogstwaarschijnlijk geen invloed op de vrije ruimte. Maar als er in een jaar veel transitievergoedingen worden uitbetaald, kan dit de vrije ruimte wel beïnvloeden. Dat zit zo.

Berekening van de vrije ruimte

De (verruimde) vrije ruimte is 3% van het fiscale loon van uw werknemers tot en met € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon bedraagt de vrije ruimte 1,18% (kolom 14 van de loonstaat). Als u boven de vrije ruimte uitkomt, moet u over het meerdere 80% eindheffing betalen. U berekent uw vrije ruimte op basis van het totale fiscale loon van een kalenderjaar.

Als u loon uit vroegere dienstbetrekking uitkeert – waartoe de transitievergoeding behoort – dan kan de berekening van de vrije ruimte net iets anders uitpakken. Als het loon uit vroegere dienstbetrekking namelijk meer is dan 10% van het totale fiscale loon, berekent u de vrije ruimte op basis van het totale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het loon uit vroegere dienstbetrekking telt dan dus niet mee voor de berekening van de vrije ruimte. Hierdoor kan de vrije ruimte lager zijn dan u wellicht denkt.

Het totale fiscale loon

Als het loon uit vroegere dienstbetrekking 10% of minder is van het totale fiscale loon, berekent u de vrije ruimte op basis van het totale fiscale loon.Meer informatie over de transitievergoeding vindt u in de toolbox Zo berekent u de correcte transitievergoeding.