Kunnen we onbelast staatsloten uitdelen?

26 juli 2019

Mogen we werknemers voor hun verjaardag een staatslot cadeau doen zonder de waarde tot het loon te hoeven rekenen?

Volgens de regeling voor voordelen buiten de dienstbetrekking kunt u een werknemer zonder problemen onbelast een verjaardagscadeautje geven, zolang het aan de volgende drie eisen voldoet:

  • U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin anderen dat ook zouden doen.
  • De factuurwaarde van het cadeautje is maximaal € 25 inclusief BTW.
  • U geeft geen geld of een waardebon.

Loonheffingen

Is aan die drie eisen voldaan, dan is het cadeautje geen loon. Er zijn dan dus ook geen loonheffingen verschuldigd. Het is gebruikelijk om bij verjaardagen een cadeautje te geven; dat heeft niets te maken met de relatie werkgever-werknemer. Een staatslot kost € 15. Dat betekent dat aan de eerste twee eisen is voldaan.

Tegenprestatie voor waardebon

Dan blijft de vraag over of een staatslot onder de noemer ‘geld of waardebon’ valt. Er is sprake van een voorwaardelijke aanspraak op geld, maar niet van een vaste of gegarandeerde waarde. Van een waardebon is – volgens de Wet op de omzetbelasting – sprake als deze ingewisseld kan worden tegen goederen of diensten. Er moet dus een tegenprestatie tegenover staan. Bij een staatslot is hiervan geen sprake. Het lijkt er dus op dat u het verjaardagsstaatslot inderdaad niet als loon hoeft te behandelen.