Kunnen we ziektekosten voordelig vergoeden?

26 juli 2019

Is het mogelijk om onze medewerkers op een voordelige manier een vergoeding te bieden voor hun ziektekosten?

Het is goed mogelijk dat uw organisatie zou willen bijdragen aan de ziektekosten die uw werknemers op hun bordje krijgen, zoals de kosten van een bril, gehoorapparaat, tandheelkundige ingreep, fysiotherapie, medische operatie of gewoon de (aanvullende) premies die zij aan hun zorgverzekeraar zijn verschuldigd. Helaas zijn er geen speciale regels om dat onbelast te kunnen doen. Tenminste, niet als het gaat om kosten van zaken die géén arbovoorziening zijn, zoals een bureaustoel, kleding of een medische keuring.

Arbovoorzieningen onbelast

Voor arbovoorzieningen bestaan namelijk wel allerlei regels op grond waarvan uw organisatie ze – onder voorwaarden – onbelast aan werknemers kan vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Maar als vergoedingen van ziektekosten – of verstrekkingen ter voorkoming hiervan – niets met arbovoorzieningen te maken hebben, zijn de fiscale mogelijkheden nogal beperkt. Dan vormt de vergoeding van ziektekosten belast loon, tenzij werknemers er een aanspraak op hebben. Ditzelfde geldt voor een verstrekking ter voorkoming van de ziektekosten.

Gebruikelijksheidscriterium

De waarde van het te belasten loon is gelijk aan het bedrag van de vergoeding of verstrekking. Als uw organisatie ziektekosten wil vergoeden of verstrekken, blijft dit alleen onbelast voor de werknemer als het als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte wordt gebracht. Op die manier wordt de vergoeding of verstrekking alsnog onbelast loon voor de werknemer. De gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling speelt hierbij wel een rol. Die houdt in dat onderbrengen in de vrije ruimte alleen mogelijk is als dat gebruikelijk is.