Kunnen werknemers korting krijgen?

15 juli 2019

Mogen mijn werknemers producten van mijn onderneming met korting aanschaffen? En gelden extra kortingsacties voor mijn klanten ook voor hen?

U mag werknemers korting geven op de aankoop van producten van het eigen bedrijf. Maar daaraan zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden. Allereerst mogen de producten waar u korting op geeft niet branchevreemd zijn. Het moet duidelijk zijn dat het producten zijn van uw eigen bv, en geen badeendjes als u een bedrijf in bakstenen heeft. Verder mag de korting per product niet meer zijn dan 20% van de waarde van dat product in het economisch verkeer. En de kortingen samen mogen per werknemer niet hoger zijn dan € 500 per jaar. Komt u boven deze grens uit, dan kunt u het meerdere ook aanwijzen als eindheffingsloon voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Die regelt dat u jaarlijks voor 1,2% van de totale fiscale loonsom van uw onderneming belastingvrij mag vergoeden aan uw werknemers. Als voor uw onderneming deze vrije ruimte nog niet ‘vol’ zit, kunt u daar dus mogelijk ook een deel van de kortingen op uw eigen producten in kwijt. Terug naar de korting die u mag geven. Die is dus maximaal 20% van de waarde in het economisch verkeer. Dat wil zeggen dat als u een extra kortingsactie houdt voor uw product, ook de waarde in het economisch verkeer daalt. Daarom kunt u, als u dat wilt, uw werknemers dan nog eens maximaal 20% korting geven op het reeds afgeprijsde product.