Levert de concernregeling voor de WKR een voordeel op?

15 juli 2021

Levert de concernregeling voor de werkkostenregeling eigenlijk wel een voordeel op voor onze organisatie?

Via de concernregeling is het mogelijk om de eindheffing van de werkkostenregeling (WKR) op concernniveau te berekenen. Hierdoor kunt u als concernwerkgever de totale vrije ruimte van het concern benutten. Dit kan voordeliger voor u zijn.

Toepassing van de concernregeling is geen verplichting maar een mogelijkheid. De keuze of u daar al dan niet gebruik van maakt, moet u uiterlijk bij de aangifte loonheffingen over het tweede tijdvak van het volgende kalenderjaar maken.

Waar moet u aan denken bij de concernregeling? Er moet uiteraard sprake zijn van een concern. Uw onderneming vormt onderdeel van een concern als:

  • Uw onderneming een belang van ten minste 95% in de andere werkgever heeft.
  • De andere werkgever een belang van ten minste 95% in uw onderneming heeft.
  • Een derde een belang van ten minste 95% in uw onderneming en ook in de andere werkgever heeft.

De Belastingdienst beschouwt uw onderneming samen met de andere deelnemende concernondernemingen als één inhoudingsplichtige. Er ontstaat een collectieve vrije ruimte. De als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen en verstrekkingen van alle concernwerkgevers kunnen dan ten laste van die collectieve vrije ruimte worden gebracht. Dit zorgt voor een vereenvoudigde administratieve verwerking van het eindheffingsloon.

Administratieve lasten

Als u kiest voor toepassing van de concernregeling, brengt dat bepaalde administratieve lasten met zich mee. U moet de volgende informatie vastleggen:

  • totale fiscale loonsom van het betreffende kalenderjaar;
  • het door u verstrekte loon uit vroegere dienstbetrekking;
  • de als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen en verstrekkingen;
  • berekening van de collectieve vrije ruimte en de toetsing op overschrijding daarvan met de door de werkgevers als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen en verstrekkingen.