Mag ik een werknemer met Kerstmis onbelast een klein bedrag geven?

9 oktober 2020

Ik heb begrepen dat ik een werknemer met Kerstmis bijvoorbeeld een klein bedrag onbelast zou mogen geven. Kunt u mij hier iets meer over vertellen?

De werkkostenregeling (WKR) geeft u als werkgever de mogelijkheid om een bepaald percentage van uw totale loonsom te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemer. Het gaat hier om vergoedingen die niet direct gelinkt zijn aan de werkzaamheden U kunt daarbij denken aan personeelsfeesten, bedrijfsfitness, kerstpakketten of een bonus.

Eindheffing

Het is belangrijk om als werkgever niet meer te besteden dan volgens de vrije ruimte is toegestaan. Besteedt u meer geld aan de vergoedingen en verstrekkingen? Dan betaalt u alsnog loonbelasting over dit bedrag, maar dan in de vorm van een zogenoemde eindheffing van 80%. Om deze hoge kosten te voorkomen, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat wel en niet binnen de vrije ruimte valt.

Deze vrije ruimte zou in 2020 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,2% van de loonsom daarboven bedragen. Voor het jaar 2020 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever echter eenmalig verhoogd naar 3%. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal € 5.200 hoger wordt dan in eerste instantie voorzien. Op Prinsjesdag 2020 is bekendgemaakt dat in 2021 de vrije ruimte van de loonsom boven € 400.000 daalt van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte van de eerste € 400.000 bedraagt vanaf 2021 weer 1,7%.