Moet ik ieder tijdvak de overschrijding van de vrije ruimte WKR afrekenen?

15 januari 2021

Mag ik ook ieder aangiftetijdvak al afrekenen over de overschrijding van de vrije ruimte van de WKR of moet dit pas na afloop van het jaar?

Voor het afrekenen van de vrije ruimte bestaan twee methodes; de formele – waarbij u de vrije ruimte per aangiftetijdvak van het lopende jaar berekent en toetst – en de afwijkende methode – waarbij u na afloop van het jaar afrekent. Als u bij uw tussentijdse toetsing een overschrijding van de – eventueel geschatte – vrije ruimte constateert, kunt u ervoor kiezen om dan ook al meteen af te rekenen en eindheffing te betalen. Dat is vanwege de toepassing van de afwijkende methode echter geen verplichting. Kiest u wel voor afrekening(en) gedurende het jaar, dan moet u een herrekening maken op basis van de uiteindelijke werkelijke vrije ruimte.

Afrekening

U maakt dan dus een afrekening op basis van de daadwerkelijke totale fiscale loonsom over dit jaar – indien nodig exclusief loon uit vroegere dienstbetrekking – en het dit jaar ten laste van de vrije ruimte gebrachte aangewezen eindheffingsloon. U weet dan hoeveel eindheffing u eventueel daadwerkelijk bent verschuldigd, en of u met de afrekening(en) gedurende het jaar in totaal te veel of te weinig eindheffing heeft betaald. U moet dit uiterlijk verrekenen in de aangifte over het tweede tijdvak van het volgende kalenderjaar.