Moeten we een paasontbijt als loon belasten?

22 juli 2019

Wij houden voor onze werknemers een paasontbijt op de dag na pasen. Hoe verwerken we de maaltijd en de chocolade-eitjes in de loonadministratie?

Als uw organisatie voor werknemers een maaltijd op de werkplek regelt, kan die nooit zomaar onbelast blijven. Of het daarbij gaat om een ontbijt, lunch of diner is niet van belang. Het paasontbijt is dus of belast loon voor de werknemer of u moet de waarde ervan aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Daarbij moet u altijd minstens het normbedrag aanhouden: in 2020 € 3,35 per werknemer per maaltijd.

Normbedrag voor maaltijden

Als u de ontbijtjes in de vrije ruimte wilt onderbrengen, hoeft u alleen het totale aantal maaltijden van alle werknemers bij te houden. U vermenigvuldigt dat aantal met € 3,35 en trekt van de uitkomst de eventuele eigen bijdragen van alle werknemers af. Het bedrag mag niet negatief worden. Voor de chocoladepaashaas of -eitjes die u werknemers geeft, gelden andere regels. Die kunnen namelijk – als ze op de werkplek opgegeten worden – worden beschouwd als een kleine consumptie op de werkplek. U mag ze dan onbelast uitdelen zonder de vrije ruimte te belasten. Gaan de lekkernijen echter mee naar huis, dan moet u de factuurwaarde bij het loon van de werknemer tellen of onderbrengen in de vrije ruimte.