Mogen wij korting geven op de aanschaf van eigen producten?

22 juli 2019

Kunnen wij medewerkers korting geven op de aanschaf van producten of diensten van onze organisatie?

Uw organisatie mag werknemers korting geven op de aankoop van producten van het eigen bedrijf. Daaraan zijn wel voorwaarden van de fiscus verbonden. Allereerst mogen de producten waar u korting op geeft niet branchevreemd zijn. Het moet duidelijk zijn dat het producten zijn van uw eigen organisatie. Dus korting geven op badeendjes terwijl uw organisatie fruit teelt is niet mogelijk.

Grenswaarde

Verder mag de korting per product niet meer bedragen dan 20% van de waarde van dat product in het economisch verkeer. Ook mogen de kortingen samen per werknemer niet hoger zijn dan € 500 per jaar. Komen die boven deze grens uit, dan kan uw organisatie het meerdere aanwijzen als eindheffingsloon voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Die regelt dat uw organisatie jaarlijks voor 1,2% van de fiscale loonsom belastingvrij mag vergoeden aan haar werknemers. Als deze vrije ruimte nog niet ‘vol’ zit, kunt u daar dus een deel van de kortingen op uw eigen producten in kwijt, zodat de korting onbelast blijft voor de medewerker. Geldt er een kortingsactie voor de producten van uw organisatie, dan daalt ook de waarde in het economisch verkeer. Het is daardoor mogelijk om medewerkers alsnog maximaal 20% korting te geven op het reeds afgeprijsde product. De kortingsactie staat deze voorwaarde dan niet in de weg.