Telt de militaire dienstplicht mee voor een 25-jarige jubileumuitkering?

15 december 2020

Een werknemer is bijna 40 jaar bij ons in dienst. Maar hij is aan het begin van zijn loopbaan wel nog in militaire dienst geweest. Dat was toen nog verplicht. Mogen wij deze periode meetellen voor zijn 40 dienstjaren?

De tijd die een werknemer in militaire dienst doorbrengt, mag u in principe meetellen als diensttijd voor zijn vrijgestelde jubileumuitkering. Er gold toentertijd ook een opzegverbod tijdens diensttijd

Teller

Het kan echter wel voorkomen dat de werknemer in die tijd de arbeidsovereenkomst beëindigd heeft, bijvoorbeeld vlak voor zijn diensttijd. Ongeacht of hij daarna wel of niet in militaire dienst ging, was er dan geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Is hij na zijn militaire dienstplicht weer in dienst getreden bij uw onderneming met een nieuwe arbeidsovereenkomst, dan begint de teller dus weer opnieuw te lopen.
Is de arbeidsovereenkomst tijdens zijn afwezigheid blijven bestaan, dan tellen de maanden van zijn militaire dienst mee voor de diensttijduitkering, ook al heeft de werknemer gedurende deze periode geen loon ontvangen.